بازدید از باغ موزه دفاع مقدس

با آغاز هفته دفاع مقدس و به منظور پاسداشت گوشه ای از دلاوری ها و جوانمردی های رزمندگان اسلام تصمیم گرفته ایم که قطره ای از دریای حلم و معرفتشان را در قالب نمایشگاهی هرچند کوچک به نمایش بگذاریم . در این راستا شورای فرهنگی تربیتی دبیرستان سلام سلیمه برای دانش آموزان پایه هفتم بازدیدی از باغ موزه دفاع مقدس در نظر گرفت .

این بازدید که در جهت آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی بود روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 برگزار گردید .