اخبار كلي مدرسه

اردوی زیارتی- سیاحتی؛ قم- جمکران

برگزاری مراسم 13 آبان؛ روز دانش آموز

مراسم 28 صفر و شهادت امام رضا(ع)

اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان

دوازدهمین جشنواره امتیازات برتر

اردوي كوهنوردي و تله كابين توچال

اردوي پارك جنگلي سرخه حصار