بازارچه خیریه ( طرح گلباران )

گاهی خدا می خواهد با دست تو ، دست دیگر بندگانش را بگیرد .  وقتی دستی را به یاری می گیری ، بدان دست دیگرت در دست خداست .

برگزاری بازارچه خیریه در دبیرستان سلام سلیمه به منظور حس نو دوستی و کمک به همنوع در تاریخ 17 بهمن ماه 98 با حضور فعال و پرشور دانش آموزان برگزار گردید .