اردوی زیارتی- سیاحتی؛ قم- جمکران

روز بنجشنبه مورخ 98/08/16 مقارن با آغاز امامت امام زمان (عج) سفر زیارتی- سیاحتی ؛ قم- جمکران با دانش آموزان برگزیده در مسابقه بصیرت و نمازهای جماعت  برگزار گردید.