مرحله اول آزمون جامع مدارس برتر ايران

مرحله دوم آزمون جامع مدارس برتر ايران

افتخارات پژوهشي سلام كاپ

جشنواره نوجوانان سالم

کسب مقام دوم با موضوع مقاله افسردگی نوجوانان در جشنواره سالم منطقه 4 آموزش و پرورش تهران

 

 

توسط ساینا مدنی و ریحانه زارع از پایه نهم

جشنواره نوجوانان خوارزمی

کسب مقام سوم در بخش انشا نویسی

توسط پانیذ بازگیرفرد