مرحله اول آزمون جامع مدارس برتر ايران

افتخارات پژوهشي سلام كاپ

جشنواره نوجوانان سالم

کسب مقام دوم با موضوع مقاله افسردگی نوجوانان در جشنواره سالم منطقه 4 آموزش و پرورش تهران

 

 

توسط ساینا مدنی و ریحانه زارع از پایه نهم

جشنواره نوجوانان خوارزمی

کسب مقام سوم در بخش انشا نویسی

توسط پانیذ بازگیرفرد