برترین های مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

رتبه های اول ( دریافت تندیس )

 • ریحانه افضلی             رتبه اول قرائت قرآن ، حفظ قرآن ، تفسیر قرآن
 • نفیسه هاشمی          رتبه اول قرائت قرآن ،  تفسیر قرآن
 • زینب پیلوا                   رتبه اول  حفظ قرآن ، صحیفه سجادیه
 • مریم نوری                  رتبه اول احکام ، رتبه دوم سرود
 • رعنا صادقی                رتبه اول نهج البلاغه
 • ریحانه رجبی               رتبه اول نهج البلاغه ، دیپلم افتخار گزارش خبری
 • فاطمه حسین آبادی      رتبه اول نهج البلاغه
 • آرمیتا صارمی               رتبه اول صحیفه سجادیه ، رتبه دوم سرود
 • آوین رحمانی                رتبه اول صحیفه سجادیه ، رتبه سوم پادکست ، دیپلم افتخار گزارش خبری
 • آگرین مرادی                 رتبه اول پویا نمایی
 • یاسمین رضایی             رتبه اول گزارش خبری ، رتبه دوم سرود
 • دریا توسلی                  رتبه اول گزارش خبری ، رتبه اول مشاعره تیمی
 • ستایش  طباطبائیان        رتبه اول گزارش خبری ، دیپلم افتخار پادکست
 • دلارام اقبالی                  رتبه اول خوشنویسی – نستعلیق
 • ریحانه رجبی                  رتبه اول مشاعره انفرادی ، مشاعره تیمی
 • مهتاب فلاحی                رتبه اول مشاعره تیمی ، رتبه دوم مشاعره انفرادی
 • دریا توسلی                  رتبه اول مشاعره تیمی
 • هلنا رزاقی                  رتبه اول هنرهای دستی