ويژگي ها و آرمانها

آرمان ما در دبيرستان سلام سليمه داشتن :

  • دبيرستاني سرآمد و نمونه در سطح كشور
  • دبيرستاني متخصص و متعهد و با اخلاق
  • كادري تلاشگر و سخت كوش
  • دانش آموزاني معرفت پذير ، صادق ، خلاق ، جسور و مسئوليت پذير
  • محيطي سالم ، صميمي و دوست داشتني و پرهيز از ريا ، غيبت ، تهمت و افترا و …
  • سازماني قانونمدار ، منظبت ، پويا و بهره ور
  • بهره گيري از آخرين دستاوردهاي بشري در حوزه تعليم و تربيت نسل جوان
  • تعامل پويا و مستمر با اولياء دانش آموزان
  • توسعه فرهنگ كارگروهي و گروه كاري و پرهيز از فرد گرايي و منفعت طلبي شخصي
  • مشاركت طلبي اولياء دانش آموزان به كادر آموزشي و تربيتي دبيرستان و حتي خود دانش آموزان در پيشبرد و اهداف آموزشي و تربيتي